Vandaag is het Internationale Vrouwendag, een dag waarop we onder anderen stilstaan bij de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Helaas blijkt uit recent onderzoek dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie nog lang geen verleden tijd is. Sterker nog, als we doorgaan met de huidige ontwikkeling, zullen vrouwen pas in het jaar 2086 evenveel verdienen als mannen. Dat is nog ver weg!

Het persbureau Bloomberg heeft berekend dat het gemiddelde verschil tussen het bruto-uurloon van mannen en vrouwen eind 2021 in Europa 12,7 procent was. Dit is weliswaar 0,2 procentpunt minder dan het jaar daarvoor, maar het is nog steeds een groot contrast. Hoe groot de loonverschillen zijn tussen mannen en vrouwen verschilt per land. In Nederland gaat het bijvoorbeeld nog steeds om een kloof van 13,5 procent.

Gelukkig wordt er in de EU deze maand gestemd over nieuwe regels voor loontransparantie, waaronder gendergelijkheid. Als deze maatregelen worden aangenomen, moeten werkgevers informatie over loonverschillen publiceren. Dit is een belangrijke stap in de richting van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.

Als organisatie kun je ook helpen bij het verkleinen van de loonkloof door transparant te zijn over de salarissen, door te zorgen voor gelijke carrière- en doorgroeimogelijkheden en door bewust om te gaan met het creëren van een cultuur die de diversiteit en inclusie van alle medewerkers waarborgt.

Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat mannen en vrouwen hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk? Ten eerste is het een kwestie van rechtvaardigheid. Mannen en vrouwen moeten op basis van hun prestaties en kwaliteiten worden beoordeeld, niet op basis van hun geslacht. Ten tweede is er ook een economisch argument. Als vrouwen minder verdienen dan mannen, wordt hun koopkracht aangetast. Dit heeft niet alleen gevolgen voor henzelf, maar ook voor de economie als geheel.

Daarom is het zo belangrijk dat we blijven strijden voor gendergelijkheid op de werkvloer. Niet alleen op Nationale Vrouwendag, maar elke dag van het jaar. Het is tijd om de loonkloof tussen mannen en vrouwen definitief te dichten. Laten we hopen dat de nieuwe regels voor loontransparantie daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren!

Bron: ANP

Artikel delen?